Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Den Lille Ravbutik ApS. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Den Lille Ravbutik ApS.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Den Lille Ravbutik. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Den Lille Ravbutik ApS anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark/GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Den Lille Ravbutik ApS.
Dette betyder, at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i vor WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Den Lille Ravbutik ApS skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Den Lille Ravbutik ApS. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Den Lille Ravbutik ApS har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Den Lille Ravbutik ApS.

Fortrydelsesret
Den Lille Ravbutik ApS yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Den Lille Ravbutik ApS underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: tu@denlilleravbutik.dk.

Pris og betaling
I Den Lille Ravbutik ApS har du mulighed for at betale med Dankort, eDankort, VISA, VISA Elektron, Mastercard, Maestro, JCB og American Express. Alle priser i Den Lille Ravbutik ApS på web-adressen //www.denlilleravbutik.dk/ er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt.
Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmark "Carry On"(Fly) gældende rater.